Om gebruik te maken van onze website moeten cookies worden geaccepteerd.

Deelnemer worden fietsvakman

De Fietsvakman.nl is een webshop die erop gericht is om de servicevoordelen zoals bijvoorbeeld vakkennis en kennis van de materialen zoals een rijwielhandelaar die heeft in een “stenen winkel” te combineren met het gemak van het winkelen op internet. Het beste uit twee werelden om zo te zeggen.

Als deelnemer van de Fietsvakman begrijpt u dat de wereld verandert en het uiteindelijk de consument is die bepaald om via bepaalde kanalen te kopen. Als moderne ondernemer erkent u de gemakken welke internet de consument biedt, anderzijds bent u van mening dat het gemis aan vakkennis bij het merendeel van de webshop er voor zorgt dat in een groot aantal gevallen de verwachtingen die de consument heeft niet worden ingevuld. Sterker nog in een aantal gevallen leidt het gebrek aan kennis en ervaring tot levensgevaarlijke situaties. Denkt u maar eens aan het verkeerd monteren van een stuur of een kinderzitje.

Natuurlijk kunt u als eenling een webshop beginnen en ook de bovengenoemde service leveren. De ervaring leert echter dat als je met een platform werkt (een gezamenlijke site) het rendement voor de reguliere verhandelaar over het algemeen hoger is dan dat van een individuele site.

Ook zijn de kosten doordat deze worden verdeelt over de deelnemers vele malen lager dan dat u deze alleen voor uw rekening zou nemen. Daarnaast vraagt het onderhoud van een site ook behoorlijke inspanningen van u. Dit nog afgezien van de promotiemogelijkheden welke in het collectief vele malen groter zijn dan als individu. Natuurlijk kunt u ervoor kiezen om zich aan te sluiten bij dit platform ook al heeft u een eigen webshop het kan immers geen kwaad om meerdere manieren de moderne consument te benaderen.

Om het kaf van het koren te scheiden heeftwww.fietsvakman.nleen aantal voorwaarden opgesteld waaraan u moet kunnen voldoen om te mogen deelnemen. Dit ook met het oog op het gegeven dat iedere deelnemer de naam Fietsvakman waardig is.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

Heeft u er interesse in om deelnemer te worden en wilt u meer weten neem dan contact op metdickhendriks@bikesandretail.nlof 06-2060 2690

07 juni 2016 08:16:57