Om gebruik te maken van onze website moeten cookies worden geaccepteerd.

Veiligheid & privacy

Bestellen in een beveiligde omgeving

De website van Fietsvakman maakt gebruik van het SSL-protocol. Dit is een manier om gegevens versleuteld over het internet te versturen. Dit houdt in dat alleen de bedoelde ontvanger de inhoud van de gegevens kan ontcijferen. Mensen of computers die de gegevens onderscheppen zullen de daadwerkelijke inhoud niet kunnen achterhalen. Denkt u hierbij aan uw adres- en bankgegevens. Het SSL-certificaat van Fietsvakman geeft u nog een extra zekerheid: u heeft met het juiste bedrijf te maken en derden hebben geen toegang tot uw gegevens.

Privacyverklaring

Fietsvakman respecteert het recht op bescherming van uw persoonsgegevens en zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Het doel van deze Privacyverklaring is om u te informeren over de manier waarop Fietsvakman gebruik maakt van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt voor alle verwerkingen van uw persoonsgegevens door Fietsvakman.

Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Fietsvakman verwerkt zijn de persoonsgegevens die u ons verstrekt bijvoorbeeld bij het bestellen van één van onze producten. Het gaat dan onder meer om uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, betaalgegevens en de inhoud van de bestelling bij Fietsvakman.

Doel van verwerking

Fietsvakman verwerkt uw persoonsgegevens vooral om u op een efficiënte manier te helpen op gemakkelijke en vlotte wijze van onze diensten gebruik te maken. De doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn onder meer:

Derden

Fietsvakman kan gebruik maken van diensten van derden voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Zo kunnen uw gegevens worden verstrekt aan partijen die betrokken zijn bij de afhandeling of bezorging van uw bestelling. Daarnaast worden gegevens doorgegeven aan derden voor het maken van analyses of voor marketingdoeleinden en kunnen gegevens worden verstrekt in het kader van een wettelijke verplichting

Bewaren van uw persoonsgegevens

Fietsvakman bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig is of zolang als wettelijk verplicht is. Wanneer het bewaren van bepaalde persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is, worden deze door Fietsvakman zo spoedig mogelijk verwijderd. U kunt ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht Fietsvakman te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u een verzoek indient verlenen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben. Indien uw gegevens onjuist zijn bieden wij u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te wijzigen. U kunt uw persoonsgegevens ook 24 uur per dag zelf bijwerken via uw account. Tevens kunt u verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen.

Voor een verzoek kunt u contact opnemen met Fietsvakman via ons e-mail adresinfo@fietsvakman.nlof door te bellen met onze Klantenservice op 0412- 782 508. Onze klantenservice is geopend van maandag tot en met donderdag van 9:00 - 16.45 uur.

Als u wilt reageren op onze Privacyverklaring of als u vindt dat onze website of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact op te nemen met onze Klantenservice.

Beveiliging

Fietsvakman heeft beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn en om verlies en onrechtmatig gebruik daarvan te voorkomen. Fietsvakman werkt onder andere met een firewall om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Cookies

Fietsvakman kan gegevens verzamelen over de manier waarop u van de website gebruik maakt. Dit gebeurt via ‘cookies’. Cookies zijn stukjes informatie die door de web browser worden opgeslagen op de harde schijf van de computer. Als u vervolgens nogmaals een bezoek brengt aan onze website, zal onze computerserver automatisch de cookie herkennen en informatie doorgeven over uw laatste bezoek. Dit betekent dat bij elk bezoek aan onze website (www.fietsvakman.nl) automatisch uw (tijdelijke) IP-adres wordt herkend en de website of e-mail van herkomst.

Wijziging Privacyverklaring

Fietsvakman behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op ieder door haar gewenst tijdstip te wijzigen. Wijzigingen of aanvullingen op dit Privacy Reglement worden op de website gepubliceerd. Fietsvakman raadt u aan dit gedeelte regelmatig te raadplegen.

08 juni 2016 08:03:00